Silkeborgs mest kedelige strøg

Indtil 1970erne var Christian 8.s Vej en spændende gade. Men efter nedrivning at karréen Fredensgade, Kirkebakken og Christian 8.s Vej, og efter opførelse af Torvecentret ser en førhen spændende gade sådan ud.

Problemet er, at store bygninger kræver vandrette baser, og er terrænet skrånende, så etablerer man en høj betonsokkel for at kompenserer for det skrånende terræn. Før i tiden byggede man bygningerne forskudt i højden og undgik derfor høje, og kedelige, sokler.

Samme strøg i begyndelsen af 1970erne